Privacyverklaring

VOF Haarwerk Instituut Nederland :

 • legt uw gegevens vast zoals naam, adres, plaats, emailadres, telefoon en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van opdrachten van u als klant zijnde.
 • bewaart uw gegevens tot 7 jaar na beëindiging van de klantrelatie.
 • maakt bij haar website gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, zodat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.
 • verstrekt uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten verlenen voor het adequaat kunnen afhandelen van de declaratie vergoeding en dan alleen nog die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.
 • behandelt alle aan haar toevertrouwde gegevens als vertrouwelijk .
 • gebruikt emailadressen uit uw gegevens uitsluitend om informatie te sturen of afspraken te bevestigen die VOF Haarwerk Instituut Nederland betreffen.
 • gebruikt uw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 • zorgt ervoor dat u uw gegevens te alle tijden kan inzien en waar nodig corrigeren of wijzigen.
 • zorgt voor goede en passende technische en fysieke beveiligingen van de door aan ons toevertrouwde gegevens.
 • zorgt ervoor dat u eenvoudig te allen tijde de klantrelatie kan beëindigen met in achtneming van eventueel gesloten overeenkomsten.
 • zorgt bij beëindiging van de klantrelatie desgewenst voor een correcte gegevens dataoverdracht naar een eventueel derde partij.
Menu